ติดตามทาง E-Mail

ฟิสิกส์ข้อ35 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ล้อวงกลมอันหนึ่งมีรัศมี 0.3 m ที่ขอบล้อติดวัตถุไว้ก้อนหนึ่ง ล้อหมุนด้วยความถี่ 0.5 Hz รอบแกนหมุนในแนวระดับซึ่งอยู่กับที่ ขณะนั้นมีแสงแดดตกตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้เงาของวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ฟิสิกส์ข้อ29 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

จากรูป เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล 50 g ซึ่งติดไว้กับปลายข้างหนึ่งของลวดสปริงเบา ถ้าไม่คิดแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุและลวดสปริง ค่าคงตัวของลวดสปริงมีค่าเท่าใดในหน่วยนิวตันต่อเมตร

ฟิสิกส์ข้อ16 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าเมื่อรถมาถึงทางโค้งรัศมี 40 m คนขับรถต้องเอียงรถทำมุม 32 องศากับแนวดิ่ง อยากทราบว่าขณะนั้นรถมีอัตราเร็วเท่าใด

ฟิสิกส์ข้อ15 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ในการแกว่งชุดการเคลื่อนที่ในแนววงกลมให้จุกยางเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวระดับปรากฏว่าขณะนั้นเชือกทำมุม 20 องศา กับแนวระดับตลอดเวลา ถ้าขนาดน้ำหนักของขอเกี่ยวโลหะและนอตที่ใช้มีค่า 1.2 N จงหาแรงสู่ศูนย์กลางและความเร่งสู่ศูนย์กลางของจุกยาง

ฟิสิกส์ข้อ13 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ลูกยางกลมลูกหนึ่งผูกไว้กับเชือกแล้วแกว่งให้เคลื่อนที่ตามแนววงกลมรัศมี 1.3 m ด้วยความถี่ 5 รอบ/s จงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของลูกยางกลม

ฟิสิกส์ข้อ11 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

การยิงโพรเจกไทล์สองครั้ง ด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากัน ครั้งแรกยิงด้วยมุมเงย θ1 ครั้งที่สองยิงด้วย มุมเงย θ2 เมื่อ θ1< θ2 และ θ1+ θ2=90 องศา จงพิสูจน์ว่าขณะที่โพรเจกไทล์ตกถึงระดับเดิมในการยิงแต่ละครั้งจะห่างจากจุดยิงเป็นระยะทางเท่ากัน

ฟิสิกส์ข้อ10 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ เมื่อเวลาผ่านไป t ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวระดับ sx=vxt และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง sy=(1/2)gt2 จงพิสูจน์ว่า sy=(g/2v2x)s2x และจากสมการนี้ จงแสดงว่า วัตถุมีเส้นทางเดินเป็นรูปพาราโบลา

ฟิสิกส์ข้อ9 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

วัตถุเคลื่อนที่จากพิ้นด้วยความเร็วคงตัว u ในทิศทางทำมุม θ กับพื้น ถ้าต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดในแนวระดับ มุม θ มีค่ากี่องศา

ฟิสิกส์ข้อ8 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ขว้างลูกกอล์ฟจากหน้าต่างบ้าน ให้เคลื่อนออกไปด้วยความเร็ว 10 m/s ในทิศทางทำมุม 60 องศากับแนวราบ ลูกกอล์ฟตกถึงพื้นดินในเวลา 2 s ลูกกอล์ฟตกได้ระยะทางในแนวราบกี่เมตร

ฟิสิกส์ข้อ7 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ก้อนหินถูกยิงขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็ว 29.4 m/s ในแนวทำมุม 30 องศา กันพื้นดิน จงหา
ก. ความเร็วและความสูงของก้อนหินที่จุดสูงสุด

ฟิสิกส์ข้อ6 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

นักกระโดดไกลผู้หนึ่งกระโดดด้วยความเร็ว 9.8 m/s ทำมุม 45 องศากับพื้นดิน เขาจะกระโดดไปได้ระยะทางไกลเท่าใด ถ้าเขากระโดดบนผิวดวงจันทร์ด้วยความเร็วเท่ากันและมุมเท่ากันเขาจะกระโดดได้ระยะทางไกลเท่าใด เมื่อความเร่งโน้มถ่วงบนผิวดวงจันทร์เป็น 1/6 เท่าของความเร่งโน้มถ่วงบนผิวโลก

ฟิสิกส์ข้อ5 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

เตะลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ถ้าลูกบอลลอยอยู่ในอากาศนาน 4 s โดยไม่คิดแรงต้านทานอากาศ จงหาว่าลูกบอลขื้นไปได้สูงสุดเท่าใด และความเร็วที่ใช้ขว้างมีค่าเท่าใด ถ้าลูกบอลไปได้ไกลในแนวระดับ 45 m

ฟิสิกส์ข้อ4 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

ขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นดินด้วยความเร็ว 60 m/s ในทิศทำมุม 30 องศากับแนวระดับ ขีปนาวุธนั้นลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงพื้น และขณะที่อยู่ตรงจุดสูงสุดนั้นสูงจากพื้นดินเท่าใด

ฟิสิกส์ข้อ3 บท4 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

หินก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวระดับจากที่สูง 10 m จากพื้น ก้อนหินตกกระทบพื้นดินทำมุม 45 องศา กับพื้น ความเร็วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหินมีค่าเท่าใด

Download ข้อสอบ GAT-PAT 3/52 สอบ ตุลาคม 52

เป็นข้อสอบ GAT-PAT ที่สอบเดือนตุลาคม 52

เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ

 1. GAT1 ความถนัดทั่วไป
 2. GAT2 ความถนัดทั่วไป
 3. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 4. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 5. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 6. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 8. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 9. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 10. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 11. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 12. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 13. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 14. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

Download ข้อสอบ GAT-PAT 1/53 สอบ มีนาคม 53

เป็นข้อสอบ GAT-PAT ที่สอบเดือนมีนาคม 53

เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ

 1. GAT ความถนัดทั่วไป
 2. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 3. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 4. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 5. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 6. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 7. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 8. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 9. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 10. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 11. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 12. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 13. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

Download ข้อสอบ GAT-PAT 2/53 สอบ กรกฎาคม 53

เป็นข้อสอบ GAT-PAT ที่สอบเดือนกรกฎาคม 53

เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ

 1. GAT1 ความถนัดทั่วไป
 2. GAT2 ความถนัดทั่วไป
 3. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 4. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 5. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 6. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 8. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 9. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 10. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 11. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 12. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 13. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 14. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

Download ข้อสอบ GAT-PAT 3/53 สอบ ตุลาคม 53

เป็นข้อสอบ GAT-PAT ที่สอบเดือนตุลาคม 53

เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ

 1. GAT ความถนัดทั่วไป
 2. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 3. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 4. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 5. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์            
 6. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู            
 7. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์            
 8. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 9. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 10. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 11. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 12. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 13. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ